Katechismus památkové péče

Detailed information

Year:

2004

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

195

ISBN:

80-86234-55-X

catalog printed-publication

200 Kč

in stock

Buy

Klasická stať z roku 1916 představuje jednoduchou a srozumitelnou formou základní etické aspekty přístupu k památkám a péče o ně, zcela nadčasové a platné dodnes. „Kladné a záporné příklady“ restaurování včetně dnes už neexistujících staveb z celého Rakouska-Uherska na unikátních soudobých fotografiích.

Obsah:

Předmluva
Zásady, povinnosti a rady
I. Nebezpečí, které hrozí starým památkám

 • 1. Zničení nebo znetvoření starých uměleckých děl z nevědomosti a neznalosti
 • 2. Poškozování starého památkového fondu z chamtivosti nebo podvodem
 • 3. Ničení starých uměleckých děl nepochopenými idejemi pokroku a požadavky současnosti
 • 4. Ničení starých památek u falešné touhy po zkrášlení

II. Hodnota starých kulturních památek
III. Rozsah památkové ochrany
IV. Nesprávné restaurování
V. Všeobecné povinnosti
VI. Několik rad

 • 1. Všeobecné pokyny
 • 2. Ruiny
 • 3. Zachování starých budov v provozu
 •    a) ochrana před vlhkem           
 •    b) opravy
 • 4. Rozsáhlá obnova
 • 5. Dalekosáhlé přestavby a restaurování starých budov
 • 6. Kostelní zařízení
 • 7. Sochy, umělecé řezby
 • 8. Nástěnné malby
 • 9. Obrazy na dřevěných a plátěných podložkách
 • 10. Různé uměleckoprůmyslové předměty v kostelním inventáři
 • 11. Obchod s uměním
 • 12. Nová výzdoba starých budov
 •      a) nová výmalba kostelů a nové malby na skle
 •      b) nové kostelní zařízení
 • 13. Venkovský a městský vzhled
 • 14. Kam se obrátit o radu a pomoc?

Obrazová příloha
I. Příklady pro a proti
II. Varující příklady nedostatku piety
III. Nebezpečí obchodu se starožitnostmi
Iv. Poměr k pokrokovým myšlenkám a k požadavkům současnosti
V. Následky falešné touhy po zkrášlení
VI. Nebezpečí slohových dogmat a falešných restaurátorských zásad. Bezcennost rekonstrukcí, kopií a napodobenin
VII. Různé kladné a záporné příklady

Ediční poznámka – J. Petrů
Památková péče jako morální povinnost – J. Petrů


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)