Klášter Zlatá Koruna - skvostná perla středověkého umění

Klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně si díky své poloze v hlubokém vltavském údolí udržel mnoho z původní atmosféry i po odchodu řádu roku 1785. Je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Byl založen králem "železným a zlatým" Přemyslem Otakarem II. v roce 1263.

Související památky

Klášter Zlatá Koruna se nachází asi 8 km od Českého Krumlova v katastru obce Zlatá Koruna. Budovy kláštera jsou z velké části středověké (kostel, ambit, kapitulní síň, kaple Andělů Strážných, opatství), částečně barokně upravené.

Hlavní prohlídkový okruh Klášter a kostel zavede návštěvníky do přízemí malého konventu, unikátní gotické patrové kaple Andělů strážných, velkého konventu a kostela Nanebevzetí Panny Marie, největšího chrámu na jihu Čech. Prohlídkový okruh Opatská kaple ukáže soukromou kapli hlavního představitele kláštera s vystaveným originálem gotického obrazu místní patronky - Zlatokorunské madony. Památka nabízí i prohlídky bez průvodce. Expozice Místa setkávání mapuje literární dění na jihu Čech a na česko-rakousko-německém pomezí od středověku do současnosti. Lapidárium uchovává stavební kamenické prvky kláštera nalezené při jeho rekonstrukci, které ilustrují nejen vývoj kamenického řemesla od 13. do 18. století, ale i technologii klenebních konstrukcí.

Školní skupiny si mohou objednat didaktické prohlídky s vyplňováním pracovního listu a výtvarnou dílnou.