Leckteří národové. Schwarzenberská sbírka kostýmních miniatur na zámku Český Krumlov / Plusieurs Nations. The Schwarzenberg Collection of Costume Miniatures in Český Krumlov Castle

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2011

Place:

České Budějovice

Language:

English, Czech

Number of pages:

240

ISBN:

978-80-85033-24-3

catalog printed-publication

200 Kč

Out of stock

Dvojjazyčné česko-anglické vydání katalogu schwarzenberské sbírky šedesáti kostýmních miniatur z první poloviny 18. století (dnes je ve sbírkách zámku Český Krumlov), je doprovozeno nejen velkým množstvím barevných fotografií, ale i studiemi, které si všímají několika skupin zobrazených postav: podobenek evropských měšťanů a venkovanů, českých a moravských venkovanů, orientálních postav, divadelních kostýmů komedie dell'Arte a fantaskních převleků barokní aristokracie.

Ojedinělá kolekce 60 kvašů na pergamenu ze sbírek státního zámku Český Krumlov zachycuje s drobnopisnou přesností do nejmenších detailů rozmanité úbory z Evropy i vzdálenějších končin světa. Pestrá společnost, mezi níž defilují obyvatelé Francie, Německa, Španělska, Řecka, Turecka, Skotska či Skandinávie společně s postavami komedie del arte, pochází z 1. poloviny 18. století. Miniatury původně zdobily kabinet u ložnice kněžny Eleonory Amálie Schwarzenbergové na českokrumlovském zámku, aby se v polovině 18. století přestěhovaly do nedalekého Kvítkova Dvora a o století později do dalšího schwarzenberského sídla Červený Dvůr. Tady se v roce 1945 natolik zalíbily příslušníkům americké armády, že jim bylo několik miniatur darováno. Přestože hlavním posláním miniatur byla výzdoba intimního interiéru, poskytovaly v době svého vzniku pravděpodobně také inspiraci k maškarním převlekům pro oblíbené taneční zábavy. Jejich precizní provedení, pestrost a rozmanitost tvarů někdy až bizarních stále vzbuzuje obdiv, údiv i úsměv.

 

Obsah:
 • Rozmanitost světa v hávu převleků.
 • Kostýmní studie v aristokratické kultuře 17. a 18. století
 • Historie schwarzenberské sbírky kostýmních miniatur
 • Schwarzenberské kostýmní miniatury jako ikonografický pramen
 • Doteky orientu
 • Evropští měšťané a venkované
 • Oděv moravských Valachů ve světle ikonografických premenů z 18. a 19. století
 • Komedie dell'Arte a operní postavy: hravá rozmařilost a aristokratická teatralita
 • Fantaskní převleky, masky a alegorie
 • Seznam literatury
 • Obrazová příloha a katalog schwarzenberské sbírky kostýmních miniatur

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)