Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2011

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

192

catalog printed-publication

105 Kč

Out of stock

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 3,72 MB

Download
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 40
 
Metodika, rozdělená na metodickou a sborníkovou část, ve své první části podrobně vysvětluje postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro umístění památkových interiérových instalací a následně i vlastní přípravu a tvorbu památkových interiérových instalací a reinstalací. Sborníková část představené a popsané metodické postupy a zásady dále rozvíjí a doplňuje. Závěr metodiky patří výběru literatury k tématům, jimž se metodika věnuje.
Obsah:
 • Předmluva (Josef Štulc)
 • Stavební a restaurátorská obnova objektů a památkové interiérové instalace (Pavel Jerie) 
 • Základní postupy přípravy interiérové instalace (Miloš Kadlec, Petr Weiss) 
 • Historický interiér (Květa Křížová)
 • Typologie interiérové náplně na památkových objektech (památková instalace, muzejní a galerijní expozice) (Naděžda Kubů) 
 • Interiéry hradů a zámků a jejich obraz v historických pramenech (Eva Lukášová) 
 • Textil v historických interiérech (Kateřina Cichrová) 
 • Několik poznámek k problematice textilu v historických interiérech (Ilona Bydžovská) 
 • Zeleň v interiéru památkových objektů (Marta Sedláková) 
 • Prezentace historických zámeckých divadel Obecná východiska (Pavel Slavko, Milan Jančo) 
 • Výstavy výtvarného umění na objektech ve správě NPÚ, historické prostředí a současné umění (Jaromír Novotný) 
 • Bezpečnost interiérů a mobiliárních fondů (Karel Bobek) 
 • Seznam použité a doporučené literatury (Milan Jančo) 

 

 

 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)