Mobilita nobility. Schwarzenberská sbírka historických dopravních prostředků

Detailed information

Category:

Movité památky

Year:

2015

Place:

České Budějovice

Language:

Czech

Number of pages:

152

ISBN:

978-80-87890-15-8

catalog printed-publication

199 Kč

in stock

Buy

Kočáry, saně, koňské postroje – soubor nejluxusnějších ukázek rozmanitých předmětů, souvisejících s dobovými dopravními prostředky převážně z 18. století, byl poprvé soustředěn jako historická sbírka svými původními majiteli, knížaty ze Schwarzenberku, na zámek Hluboká na konci 19. století. Mezi výjimečné exponáty byl zařazen tehdy již známý Zlatý eggenberský vůz, pořízený v roce 1638 v Římě, schwarzenberský kočár, užitý v roce 1743 pro korunovaci Marie Terezie v Praze, a čtvery slavnostní karuselové saně, kterými se Schwarzenberkové pyšnili při zimních slavnostech na císařském dvoře ve Vídni v polovině 18. století. Klíčové rozměrné artefakty doplnilo velké množství luxusních sedel, pokrývek a postrojů z rodového majetku. Po více než stovce let je schwarzenberská kolekce historických dopravních prostředků nyní opět zpřístupněna v konírně na Státním zámku Český Krumlov

Obsah:
  • Mobilita nobility – odkaz rodu Schwarzenbergů 
  • Zlatý eggenberský vůz – slavná jízda vozu bez pasažéra 
  • Schwarzenberské kočáry – cesty a symboly reprezentace 
  • Sbírka schwarzenberských rokokových saní – zimní kavalkády za zvuků rolniček 
  • Jezdectví – nekrásnější umění těla i ducha 
  • Čtyřicet koní pod kapotou – k historii schwarzenbrerského vozového parku (Markéta Slabová) 
  • Malý průvodce odborným názvoslovím 
  • Decoration der Reitschule – inventář výzdoby Zimní jízdárny na zámku Hluboká nad Vltavou 
  • Literatura a prameny

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)