Johann Georg de Hamilton (1672–1737), malíř zvířat a lidí

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2015

Place:

České Budějovice

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

320

ISBN:

978-80-85033-66-3

catalog printed-publication

650 Kč

Out of stock

Malíř Johann Georg de Hamilton proslul zejména bravurními olejomalbami s loveckými náměty a dokonale přesnými portréty koní a psů. Od samého počátku 18. století maloval pro knížecí dům Liechtensteinů. Působil převážně ve Vídni a od roku 1705 na jihočeských zámcích Hluboká, Ohrada a Třeboň, kde pracoval pro Adama Františka ze Schwarzenbergu. V posledních dvou desetiletích života získal pozici kabinetního malíře na dvoře císaře Karla VI. Svá díla dodával i dalším mocným aristokratům vrcholně barokních časů, například Serényiům či Althanům. Byl animalistou v duchu odkazu vlámských malířů 17. století, mrtvá i živá zvířata maloval co nejpřesněji – tak, jak je viděl. Dodnes žasneme, jak věrně dokázal zachytit světlo, které dopadalo do jejich srsti či peří a odráželo se v jejich očích. Své umění věnoval i lidem, kteří se v blízkosti těchto ušlechtilých tvorů pohybovali, od jejich hrdých majitelů, přes přední dvorské služebníky – až po pikéry, trubače, náhončí, vodiče psů či sokolníky. Z hlediska každodenních dějin jsou pozoruhodné i detailně zpracované oděvy či součásti jezdeckého a loveckého vybavení. Rozsáhlá, bohatě fotograficky vybavená monografie vsazuje tvorbu tohoto malíře do širších evropských souvislostí i do kontextu děl jeho otce a bratrů, podrobně si všímá Hamiltonových kontaktů s objednavateli, přináší reprodukce mnoha jeho děl uchovávaných v tuzemských i zahraničních sbírkách a zahrnuje i katalog 79 jeho obrazů, jež jsou součástí sbírek českých a moravských zámků ve správě Národního památkového ústavu.

Obsah:

MALBY ZVÍŘAT A JEJICH UMĚLECKOHISTORICKÝ KONTEXT
BAROKNÍ CHOVY KONÍ A ŠPANĚLSKÁ JEZDECKÁ ŠKOLA
"MALÍŘSKÁ DYNASTIE" HAMILTONŮ

 • Život a dílo Filipa Ferdinanda de Hamiltona
 • Život Johanna Georga de Hamiltona

JOHANN GEORG DE HAMILTON V DVORSKÝCH SLUŽBÁCH

 • Práce pro Liechtenstejny
 • Práce pro Serényie a Althany
 • Ve službách u Schwarzenbergů: první zakázky
 • Knížecím malířem v Třeboni: obrazy štvanice pro zámek Ohrada
 • Hmotné zajištění malíře na Schwarzenberském dvoře
 • Schwarzenberské zakázky u císařského kabinetního malíře
 • V císařských službách

SOUČASNÍCI, NÁSLEDOVNÍCI A KOPISTÉ
"DRUHÝ ŽIVOT" HAMILTONOVA DÍLA

 • Ohradské obrazy štvanic v 18. století
 • Hamilton u Schwarzenbergů 19. století a vídeňská výstava v roce 1888
 • Restaurování obrazů v letech 1885–1888
 • Obrazy zvířat ve století ideologií

SPECIFIKA HAMILTONOVA UMĚLECKÉHO PROJEVU A TECHNOLOGIE JEHO MALBY
KATALOG OBRAZŮ JOHANNA GEORGA DE HAMILTONA VE SBÍRKÁCH NPÚ

 • Jezdecké portréty
 • Lovecké výjevy, parforsní hony
 • Portréty koní
 • Stáda a hřebčíny
 • Portréty psů
 • Štvanice
 • Lovecká a venkovská zátiší
 • Divoká zvířata v neloveckých scénách

ZÁVĚREM
BIBLIOGRAFIE
JMENNÝ REJSTŘÍK
SUMMARY


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)