Koroze mědi a bronzu – vybrané technologie restaurování

Detailed information

Year:

2004

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

24

0 Kč

PDF 3,76 MB

Download

Příloha časopisu Zprávy památkové péče, roč. 64


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop