Návštěvní řád

Při návštěvě objektu prosíme o dodržování následujících zásad a pravidel